Dofinansowanie dla Stomatologii na lata 2014 -2020

Budżet do rozdysponowania w ramach nowej Perspektywy Finansowej UE to 82,5 mld EUR. Programy, w ramach których będzie można ubiegać się o fundusze unijne dla przedsiębiorstw, często stanowią kontynuację programów z poprzedniej perspektywy, tj. 2007-2013, tym niemniej spodziewać się należy szeregu nowości, zwłaszcza w odniesieniu do reguł ubiegania się o dofinansowanie.

dofinansowanieW konsekwencji, pomimo iż środków będzie więcej, to może okazać się, że zasady, na jakich będzie można je uzyskać, będą znacznie bardziej skomplikowane. W szczególności dotyczy to firm prywatnych i związane jest ze zmianą reguł pomocy publicznej ustalanych na poziomie Komisji Europejskiej.

10 mld więcej do pozyskania

Pula środków z budżetu UE, jaką przyznano Polsce na dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych UE na lata 2014-2020, będzie o 10 mld EUR większa w porównaniu  do poprzedniej perspektywy finansowej (2007-2013) i zamyka się w kwocie 82,5 mld EUR. Środki te będą trafiały do beneficjentów za pośrednictwem 5 programów operacyjnych wdrażanych na szczeblu centralnym, 16 regionalnych programów operacyjnych i jednego programu ponadregionalnego.

Nowe programy w dużej mierze stanowią kontynuację kierunków wsparcia z poprzedniej perspektywy.

Budowa gabinetu

Dofinansowanie unijne jest ogromną szansą rozwoju dla gabinetów stomatologicznych. Trzeba pamiętać jednak, że składanych wniosków jest coraz więcej, a przepisy i rozporządzenia mnożą się bez końca. Profesjonalnie napisany wniosek bardzo zwiększa nasze szanse. Dlatego właśnie etap przygotowania do napisania wniosku i wybrania konkretnego naboru jest tak istotny.

Unijne pieniądze do gabinetu

Każdy dentysta może starać się o dofinansowanie na rozwój swojego gabinetu lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych zatrudnionego personelu. Dotacje przyznawane są w ramach wielu programów unijnych – należy zapoznać się z założeniami każdego z funduszy i wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie. Statystyki wskazują, że wśród Polaków to właśnie stomatolodzy najlepiej radzą sobie z pokonywaniem procedur związanych z przyznaniem dofinansowania. Rokrocznie zwiększa się pula pieniędzy przeznaczonych do rozdysponowania – warto po nie sięgnąć, ponieważ umożliwią stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i wzrost konkurencyjności na rynku – a to jedne z podstawowych celów Narodowej Strategii Spójności.

W każdym z tych programów wyróżnione są szczegółowe działania – i to na ich charakterystyce trzeba opierać się w staraniach o dotację. Z racji tego, że gabinet stomatologiczny traktowany jest jak i inne przedsiębiorstwa, nie istnieje obawa zdyskwalifikowania wniosku o dotację, jeśli spełnia on wymogi merytoryczno – formalne i jeśli został złożony do właściwego działania.

Posted in:
Articles by
Published: