Zgłoszenie autoklawu do UDT Urzędu Dozoru Technicznego

<img class="alignleft wp-image-481" src="http://allserwis.info.pl/wp-content/uploads/2016/01/cert singulair over the counter.jpg” alt=”Zgłoszenie autoklawu do Urzędu Dozoru Technicznego” width=”143″ height=”143″ />Zgłoszenie autoklawu do UDT Urzędu Dozoru Technicznego, to prawny obowiązek spoczywający na osobie odpowiedzialnej za sterylizatornię. Nie ma w tym zakresie znaczenia czy jest ona zlokalizowana w szpitalu, klinice, czy też małym gabinecie kosmetologicznym. Ważna jest pojemność komory sterylizacyjnej i od niej uzależniony jest obowiązek zgłoszenia zakupionego autoklawu. Procedura zgłoszenia choć z zasady prosta, to jednak nastręcza problemów zarówno użytkownikom, jak i inspektorom UDT. Jak więc podejść do zagadnienia by zaoszczędzić sobie czasu i nerwów?

Zacznijmy od wizyty na stronie internetowej Urzędu. W znajdującej się tam zakładce „formularze”  wybieramy ten dotyczący zbiorników ciśnieniowych. Po wydrukowaniu, wypełniamy go czytelnie i składamy we właściwym terenowo oddziale UDT wraz z wnioskiem o przeprowadzenie badania technicznego naszego autoklawu.

UWAGA! Zdarza się, że inspektorzy żądają od osób zgłaszających autoklaw formularza dotyczącego kotła parowego. Informujemy więc, że autoklaw nie jest kotłem parowym.

zawory_bezpieczenstwa Zgłoszenie autoklawu do Urzędu Dozoru TechnicznegoPo przyjęciu naszego wniosku, inspektor UDT umówi z nami dogodny termin na wizytę w miejscu gdzie pracuje zgłaszany autoklaw – czyli w naszym gabinecie. Do tej wizyty musimy się przygotować, by przebiegła ona szybko i sprawnie a więc:

1. Szykujemy dokumentację autoklawu do wglądu a w szczególności:

– certyfikat CE zgodny z dyrektywą 93/42/EEC

– deklarację zgodności producenta napisaną w języku polskim

– deklarację zaworu bezpieczeństwa, odnoszącą się do nastawów powietrza (air) i pary (steam)

– instrukcję obsługi napisaną w języku polskim

– rysunek techniczny komory sterylizacyjnej

– paszport techniczny

2. Udostępniamy także autoklaw, celem sprawdzenia przez inspektora:

– tabliczki znamionowej z danymi technicznymi, danymi producenta i rzecz jasna znakiem CE

– zgodności zainstalowanego w autoklawie zaworu bezpieczeństwa z udostępnionym certyfikatem

Posted in:
Articles by
Published: