Endodoncja

Endometr Enest 3D Endometr Enest APEX Mikrosilnik EndoEst Motor Mini Plugger PulpEst – żywotność miazgi

dental-apex-locator- EndometrEndodoncja – dział stomatologii zachowawczej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zęba oraz rozpoznawaniem i leczeniem chorób tkanek około wierzchołkowych. Podstawową metodą leczenia jest tu leczenie kanałowe. Wykonuje się je za pomocą bardzo cienkich (od 0,06 do 0,40 mm) narzędzi piłująco-penetrujących. W nowoczesnej endodoncji do kontroli leczenia wykorzystuje się mikroskopy operacyjne oraz endometry. Mikroskopy endodontyczne umożliwiają operatorowi wgląd do wnętrza komory zęba i kanałów, endometry zaś to elektroniczne urządzenia dające możliwość dokładnego pomiaru głębokości kanału zębowego. Następnie kanały wypełniane są za pomocą gutaperki oraz uszczelniaczy. Równolegle w leczeniu z mikroskopem i endometrem stosowana jest diagnostyka rentgenowska.

Leczenie endodontyczne jest zalecane przy bardzo głębokich ubytkach próchniczych, martwicy miazgi, po złamaniu lub zwichnięciu zęba, ze wskazań protetycznych przed wykonaniem korony lub mostu.

Endodoncja zajmuje się leczeniem chorób miazgi zęba, w której znajdują się nerwy i naczynia krwionośne, utrzymujące ząb przy życiu.

 

przyczepy

Endometrokreśla grubość ponad-miazgą zębów życiowych zębiny przez skanowanie powierzchni zębiny.Korzystanie z tej funkcji jest szczególnie przydatne w ocenie przygotowania zębów jednostki stacjonarnej i ceramicznej). Otrzymane wyniki pomiarów pozwalają lekarzowi dokładnie ocenić grubość pozostałego nadmiaru zębiny i miazgi, aby zatrzymać opracowanie w odpowiednim czasie w celu uniknięcia uszkodzenia miazgi zęba. Zapewnia bezpieczne przygotowanie młodych zębów z szeroką miazgą. 

opis produktu

dental-apex-locator- Endometr

Endometr Endoest Apex02 – urządzenie do lokalizacji wierzchołka profesjonalne urządzenie do określania długości roboczej kanału korzeniowego.

Urządzenie lokalizuje wierzchołek przez pomiar oporu elektrycznego pomiędzy dwiema elektrodami.Jedną z tych elektrod jest stalowy hak (Zacisk umieszczony na wargach pacjenta), a drugi jest podłączony do metalowej części urządzenia endodontycznego umieszczonego w kanale głównym badanego zęba.

opis produktu

 

EndoEst Motor Mini współpracuje z większością pilników Ni-Ti dostępnych na rynku.
Funkcje bezpieczeństwa, czyli inteligentne sterowanie momentem i zintegrowany endometr eliminują ryzyko złamania narzędzia i przejście narzędziem poza wierzchołek kanału co jest istotne zwłaszcza dla początkujących lekarzy.

opis produktu

gutta

GuttaEst to bezprzewodowe urządzenie do wypełniania i obróbki gutaperką (termoplastyczna twarda masa), przeznaczone do technik na ciepło (ogrzewania), obturacji wierzchołkowej i przycięcia masy podczas leczenia kanałowego zęba. Ogrzewanie następuje poprzez specjalną końcówkę (termo plugger).

opis produktu

72342-6591295

PulpEst jest wiarygodnym urządzeniem pomocniczym do określania żywotności miazgi, w którym wykorzystano wysokiej jakości czujnik / sensor.

PulpEst jest ręcznie obsługiwanym przyrządem zasilanym baterią, wykorzystywanym jako instrument diagnostyczny, pomocny w stomatologii, w celu określenia żywotności miazgi poprzez niewielką stymulację prądem elektrycznym. W przypadku stanów patologicznych zębów i pobudliwości tkanek przyzębia w miazdze następuje redukcja receptorów nerwowych. A w konsekwencji wrażliwość receptorów jest podrażniana odpowiednimi zmianami wartości prądu.

opis produktu

Przyczyny leczenia endodontycznego-inaczej kanałowego:

  • Głębokie ubytki próchnicze.
  • Nieszczelne wypełnienia lub wielokrotne zabiegi przeprowadzane na tym samym zębie.
  • Uraz, czasem nawet niewielka rysa na zębie, powodująca obumarcie zęba.
  • Zapalenie tkanek okołowierzchołkowych.
  • Zęby nieprawidłowo leczone kanałowo.

W przypadku zaniechania leczenia kanałowego dochodzi do nasilenia objawów bólowych ze strony zęba oraz tworzenia się zmian zapalnych dookoła wierzchołka korzenia.

Leczenie endodontyczne (kanałowe) polega na dokładnym usunięciu wewnętrznej zainfekowanej lub nieodwracalnie zmienionej tkanki zęba (która ma połączenie z układem krążenia i toksyny mogą być przenoszone drogą krwi po całym organizmie), oczyszczeniu kanału, dezynfekcji, a następnie szczelnym wypełnieniu odpowiednimi materiałami.

Specjalistyczny sprzęt stosowany w endodoncji:

lupy i mikroskop stomatologiczny zapewniają wyraźny, powiększony, trójwymiarowy obraz z dużą głębią i szerokim polem widzenia. Umożliwiają one przeprowadzenie leczenia zakrzywionych lub niedrożnych kanałów, znalezienie nadliczbowych kanałów korzeniowych, usuwanie złamanych narzędzi czy zamknięcie perforacji komory lub korzenia.

Endometr to urządzenie, dzięki któremu można precyzyjnie określić długość leczonych kanałów.

Urządzenia do ultradźwiękowej dezynfekcji zakażonych kanałów.

Aparat do zdjęć pantomograficznych,cefalometrycznych oraz punktowych do zdiagnozowania leczenia endodontycznego.

Po zakończonym leczeniu kanałowym konieczne jest wykonanie zdjęcia rtg, celem sprawdzenia poprawności efektów leczenia.