Myjki ultradźwiękowe

 myjka ultradzwiękowaMyjki ultradźwiękowe

Czyszczenie ultradźwiękowe to technologia, która wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości powyżej zakresu ludzkiego słuchu. Za efekt czyszczący myjki odpowiada zjawisko kawitacji (gwałtowna przemiana fazowa z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem  zmniejszenia ciśnienia).


Zasada działania myjek ultradźwiękowych

Myjka ultradźwiękowa składa się z generatora ultradźwięków ze specjalnymi przetwornikami, zamontowanymi na dnie wypełnionej płynem wanny ze stali nierdzewnej. Generator wytwarza fale o częstotliwości od 25 do 130 kHz. Aby zwiększyć skuteczność czyszczenia w myjce, do wody zawartej w zbiorniku dodaje się niewielką ilość detergentu lub środka dezynfekującego. Zabieg ten ma na celu obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy i zmniejszanie energii potrzebnej do utworzenia pęcherzyków gazu. Na samo zjawisko powstawania, a następnie zapadania się pęcherzyków powietrza niebagatelny wpływ ma temperatura, która w zakresie do 600C ułatwia ten proces, zaś powyżej tej wartości zjawisko kawitacji zaczyna słabnąć . Dlatego optymalna jest temperatura pomiędzy 400C i 500C, zwiększająca efekt myjący. Wielkość utworzonego pęcherzyka zależy od ilości uwalnianej energii w implozji, co z kolei jest regulowane poprzez częstotliwość generatora ultradźwięków. Okazuje się, że wyższe częstotliwości sprzyjają powstawaniu mniejszej wielkość pęcherzyków. Większa bańka uwalania więcej energii dlatego też nadaje się do czyszczenia bardziej zabrudzonych powierzchni. W myjkach ultradźwiękowych starszego typu czasami dochodziło do powstawania zjawiska fali stojącej. Fala stojąca – to fala, której grzbiety i doliny nie przemieszczają się. Fala stojąca powstaje na skutek interferencji dwóch takich samych fal poruszających się w przeciwnych kierunkach. Zwykle efekt ten powstaje np. poprzez nałożenie na falę biegnącą fali odbitej. W nowszych urządzeniach zmiana częstotliwości wytwarzanej przez generator zapobiega powstawaniu tego zjawiska. Dodatkowo stałe częstotliwości powodują powstawanie drgań harmonicznych, które mogą powodować szybsze niszczenie delikatnych elementów. Dlatego też częstotliwość generatora jest modulowana nieco poniżej i powyżej częstotliwości środkowej o +/- 1-4 kHz. Ta metoda czyszczenia skutecznie więc zapobiega powstawaniu uszkodzeń mechanicznych. Myjka ultradźwiękowa jest więc urządzeniem gwarantującym najwyższą jakość i precyzję mycia.

Zastosowanie

Myjki ultradzwiękowe stosowane są jako skuteczne narzędzie do czyszczenia z resztek cementów, takich jak np. tlenek cynku- eugenol. Zastosowanie myjek ultradźwiękowych może przyśpieszyć inne rodzaje procesów np. czyszczenie łyżek wyciskowych z resztek z masy alginatowej lub resztek gipsów, szczególnie gdy zastosuje się do tego preparaty na bazie soli sodowej EDTA lub cytrynianu sodu.
Jednym z zastosowań tego typu urządzeń jest ułatwienie dbania o higienę protez osiadających. Stosowanie środków chemicznych zmniejsza ilość osadów od 5-do 35 proc. Stosowanie samych ultradźwięków powoduje pozostanie osadów od 4-do 35 proc. Najbardziej skuteczne połączenie środków chemicznych z ultradźwiękami powoduje redukcję briofilu od 0 do 20 proc. Zatem samo czyszczenie protez za pomocą wody i szczoteczki bez zastosowania środków powierzchniowo czynnych i wybielających, nie jest skuteczne.

Wpływ ultradźwięków na mikroorganizmy

Udowodniono, że samo zastosowanie środka czyszczącego w temperaturze 210C, nie wpływa na śmiertelność szczepu S. mutans. Zastosowanie ultradźwięków i środka powierzchniowo czynnego już w temperaturze 210C powoduję 30 proc. śmiertelność szczepu. Zaś podwyższenie temperatury do 60 0C powoduje 100 proc. śmiertelność szczepu bakterii .

Czyszczenie narzędzi endodontycznych

Myjka ultradźwiękowa znajduje zastosowanie podczas czyszczenia narzędzi o niewielkich wymiarach, takich jak narzędzia endodontyczne.

Skuteczność czyszczenia narzędzi z resztek krwi

Pożądane jest wydłużenie czasu przebywania czyszczonych narzędzi w myjce z 7 do 15 minut, zwiększa to skuteczność o około 30 proc.

Kiedy nie stosować myjek

Przed cementowaniem uzupełnień na podbudowie z dwutlenku cyrkonu na cement kompozytowy, dobrze jest wewnętrzną powierzchnię wypiaskować za pomocą modyfikowanego piasku, którego zadaniem jest wbicie w powierzchnie dwutlenku cyrkonu cząstek krzemionki. Będą one stanowiły o poprawie połączenia pomiędzy cementem kompozytowym, a uzupełnieniem. Po wypiaskowaniu próbki podzielono na dwie grupy ł, jedne zacementowano, a drugie dodatkowo czyszczono przed zacementowaniem w myjce ultradźwiękowej. Okazuje się że zastosowanie ultradźwięków powoduje osłabienie połączenia tych próbek, co można tłumaczyć wybiciem z powierzchni dwutlenku cyrkonu wbitych drobin krzemionki.

 Dezynfekcja i mycie w myjce ultradźwiękowej.
  1. Umieścić narzędzia w przygotowanym roztworze preparatu myjąco-dezynfekcyjnego w myjce ultradźwiękowej.
  2. Narzędzia należy umieszczać w roztworze ostrożnie, tak aby unikać rozlewania się płynu.
  3. W celu skutecznego oczyszczenia narzędzia powinny być całkowicie zanurzone, a myjka powinna być wypełniona płynem do zaznaczonej wysokości.
  4. Zakryć pojemnik myjki ultradźwiękowej pokrywką i uruchomić myjkę (czas mycia i dezynfekcji według informacji zawartej na opakowaniu preparatu lub na ulotce informacyjnej). Przykrycie myjki ma za zadanie zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się mikroorganizmów oraz środków dezynfekcyjnych na zewnątrz. Idealna częstotliwość generatora w myjce wynosi 35-50 kHz.
  5. Po upływie zalecanego czasu działania wyjąć narzędzia z roztworu
    i wypłukać wodą o jakości co najmniej wody pitnej i osuszyć. Do ostatecznego płukania używać wody demineralizowanej aby uniknąć powstawania smug ze zwykłej wody na powierzchni narzędzi
  6. Po zakończeniu mycia i dezynfekcji narzędzi wylać roztwór z myjki ultradźwiękowej a następnie umyć ją i dezynfekować. Ważną sprawą jest regularna wymiana roztworu dezynfekująco-myjącego, gdyż duża ilość zanieczyszczeń osłabia efekt dezynfekcji i może przyczynić się do powstania korozji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Imie i Nazwisko*
Dane kontaktowe:
Preferowany kontakt:
Proszę wpisać pytanie *
Wpisz tekst z obrazka:

Wojciech Wilk
tel. 506 106 623
email: w.wilk@alldent.info.pl